SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Možnosť hospitalizácie

Je možná v opodstatnených prípadoch. Hospitalizácia zvieraťa s nutnou infúznou terapiou alebo v prípadoch viacnásobnej aplikácie liečiv počas dňa. Využívame ju aj po náročnejších operačných zákrokoch, keď je nutná intenzívna starostlivosť o zviera.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 🙂

to-topto-top